Tờ Khai Hải Quan Là Gì, Quy Trình Đăng Ký Tờ Khai Xuất Nhập Khẩu

Tờ khai hải quan là chứng từ không thể thiếu trong xuất nhập khẩu, đây là bằng chứng quan trọng thể hiện hàng hóa của bạn có được quyền xuất nhập khẩu ra khỏi phạm vi lãnh thổ quốc gia không. Bạn nghe nhiều về khai báo, tờ khai hải …